Józef Jeżowski (prezes)

Erazm Poluszyński (wiceprezes i skarbnik), 

Tomasz Zan (sekretarz), 

Adam Mickiewicz, 

Onufry Pietraszkiewicz 

Brunon Suchecki

 

Aleksander Bohatkiewicz

Aleksander Chodźko

Jan Czeczot

Ignacy Domeyko

Józef Kowalewski

Franciszek Malewski

Jan Sobolewski